Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws

Nieuws

 • Verschenen: De kaders van de rechtsstaat (september 2014)

  Buitenlandse financiering van Nederlandse moskeeën staat als thema al jaren op de politieke agenda. Dat is begrijpelijk, omdat er politiek-maatschappelijke zorgen leven over deze financiering en de mogelijke doorwerking in de Nederlandse samenleving. De vraag, welke instrumenten de overheid heeft om ondermijnende vormen van financiering tegen te gaan is dan ook nog steeds actueel. Op verzoek van het kabinet heeft de RMO hierover in een brief geadviseerd.
 • Verschenen: Veiligheid en verantwoordelijkheid in het sociale domein (september 2014)

  Wat betekent de veranderende rolverdeling tussen overheid en samenleving voor de omgang met veiligheidsvraagstukken in het sociale domein? Deze vraag staat centraal in het gezamenlijke briefadvies van de RMO en de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) over veiligheidsvraagstukken in het sociale domein. De grootste uitdaging: het goed onderscheiden van verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid. Het sociaal domein is gebaat bij bestuurders die hun rol kennen en professionals en burgers de ruimte geven om veiligheid op hun eigen manier te realiseren.
 • Pauline Meurs beoogd voorzitter van de nieuwe Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

  Per 1 september is Pauline Meurs de nieuwe voorzitter voor de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Daarmee is zij tevens beoogd voorzitter van de nieuwe RVS, waarin de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) samen opgaan. Deze nieuwe RVS zal naar verwachting , afhankelijk van de besluitvorming in de Tweede en Eerste Kamer, per 1 januari 2015 bij wet zijn ingesteld.
 • Verschenen: Inzet op civiel effect (september 2014)

  De beoogde veranderingen in het sociale domein zijn direct van invloed op de rol van de professional en de manier waarop hij of zij die rol invult. Het essay “Inzet op civiel effect. De nieuwe WMO en de professional” levert een bijdrage aan het debat daarover. Auteur Kees Verhaar schreef het voor de RMO ten behoeve van het nog te verschijnen RMO advies over de transformatie in het sociale domein.

  3 september ontving wethouder Karin Lambrechts van Dordrecht het eerste exemplaar tijdens een bijeenkomst in het Dordts Museum.
 • Verschenen: Nationaal belang in meervoud (juli 2014)

  De politiek legitimeert Nederlands optreden bij internationale aangelegenheden vaak door aan te sluiten bij ‘het nationaal belang’. Maar dit concept is alleen bruikbaar als het niet eenzijdig economisch wordt ingevuld. Bovendien dient de politiek wendbaar om te gaan met de spanning tussen nationale en internationale oriëntatie en is een brede maatschappelijke discussie over Nederlandse belangen bij internationale aangelegenheden wenselijk. Dat blijkt uit de twaalf essays die de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) bijeenbracht in de op 1 juli verschenen essaybundel ‘Nationaal belang in Meervoud. Perspectieven op internationale politiek’.
 • Kabinetsreactie op RMO-advies "Het onbehagen voorbij"

  Op 21 juni verscheen een Kabinetsreactie op het advies Het onbehagen voorbij. In zijn reactie op het RMO advies Het onbehagen voorbij spreekt het kabinet zijn waardering uit voor de duiding van maatschappelijk onbehagen. Het kabinet onderschrijft de analyse dat onbehagen in de bovenstroom van het maatschappelijk debat is gekomen doordat de regulerende functie van traditionele kanalen is afgezwakt en op nieuw ontstane fora de mogelijkheden tot het constructief aanwenden van onbehagen, beperkt zijn. Minister Plasterk onderschrijft de aanbevelingsrichtingen, ziet deze reeds verankerd in lopende trajecten binnen het Rijk en daagt de Raad uit in de komende tijd de opgedane inzichten om te zetten tot concretere handelingsperspectieven voor politiek en bestuur.
 • De verleiding weerstaan: debatserie in De Balie

  In een driedelige serie (28 mei, 4 juni, 11 juni) onderzoekt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) samen met het publiek in De Balie de beloftes en dilemma’s van het nieuwe overheidsinstrument 'nudging'. Dit naar aanleiding van zijn recente advies ‘De verleiding weerstaan’. Nudges zijn geen verplichtingen: fruit op ooghoogte leggen geldt als een nudge, junkfood verbieden niet. In hoeverre is nudging manipulatief? Of paternalistisch? Moeten we een technocratische aanval op democratische kernwaarden vrezen?
 • Verschenen: Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein

  De omgang met verschil is een kerndilemma bij de terugtredende overheid. Naar aanleiding van het symposium ‘Accepteer het verschil’ van de RMO en het Ministerie van BZK op 6 november 2013 hebben Albert Jan Kruiter en Willemijn van der Zwaard een prikkelend essay geschreven over hoe burgers, maatschappelijke organisaties en de overheid weer op een nieuwe manier verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de organisatie van publieke voorzieningen.
 • Verschenen: De verleiding weerstaan. Grenzen aan beïnvloeding van gedrag door de overheid (maart 2014)

  De psychologie en de gedragseconomie geven steeds meer zicht op hoe mensen keuzes maken. Het bedrijfsleven maakt hiervan al veelvuldig gebruik, maar mag de overheid dat ook? Bijvoorbeeld door mensen te nudgen, oftewel door ze een duwtje in de ‘goede’ richting te geven. Denk aan gedrag inzake gezondheid, energie, verkeer en financiën? Of leidt dit tot paternalisme, manipulatie en technocratie? In zijn advies De verleiding weerstaan stelt de RMO dat nudging door de overheid alleen toelaatbaar is als dit het vermogen van mensen versterkt om keuzes te maken waar ze zelf ook achter staan.
 • Raadslid José Manshanden over de veranderingen in het sociale domein

  Videoregistratie: 5 minuten met… afkomstig van het Jaarcongres JSO - Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling, dat in november 2013 plaatsvond.
 • Essaywedstrijd Nederlands belang in internationaal perspectief

  De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de VeerStichting dagen studenten uit een essay te schrijven over het thema ‘Nederlands belang in internationaal perspectief’.

  We zijn op zoek naar diverse en verrassende invalshoeken. Bijdragen vanuit alle disciplines (van sociologie, economie, politicologie, milieukunde, tropische bosbouw, architectuur en scheikunde tot technische bedrijfskunde en meer) zijn welkom.
 • Verschenen: Vormen van diversiteit (december 2013)

  Nederland staat voor grote sociale opgaven. De klassieke verzorgingsstaat treedt een nieuwe fase in. Solidariteit die voorheen grotendeels via de staat werd georganiseerd, krijgt met een beroep op eigen verantwoordelijkheid een andere invulling. Maatschappelijke organisaties zoeken én vinden nieuwe legitimiteit. In het afgelopen jaar heeft de RMO over deze verandering diverse adviezen uitgebracht. In een handzame factsheet zijn deze samengevat in ‘zes handreikingen voor het sociale domein’.
 • Aanbieding bundel 'Kantelkracht' op 7 december 2013

  Op 7 december j.l. overhandigden RMO-lid José Manshanden en VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma de bundel aan minister Ronald Plasterk (BZK) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). Dit vond plaats tijdens de vrijwilligersmanifestatie Meer dan handen vrijwilligersprijzen in Utrecht.

Uitgelicht


Zoeken