Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws

Nieuws

 • Verschenen: Nationaal belang in meervoud (juli 2014)

  De politiek legitimeert Nederlands optreden bij internationale aangelegenheden vaak door aan te sluiten bij ‘het nationaal belang’. Maar dit concept is alleen bruikbaar als het niet eenzijdig economisch wordt ingevuld. Bovendien dient de politiek wendbaar om te gaan met de spanning tussen nationale en internationale oriëntatie en is een brede maatschappelijke discussie over Nederlandse belangen bij internationale aangelegenheden wenselijk. Dat blijkt uit de twaalf essays die de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) bijeenbracht in de op 1 juli verschenen essaybundel ‘Nationaal belang in Meervoud. Perspectieven op internationale politiek’.
 • De verleiding weerstaan: debatserie in De Balie

  In een driedelige serie (28 mei, 4 juni, 11 juni) onderzoekt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) samen met het publiek in De Balie de beloftes en dilemma’s van het nieuwe overheidsinstrument 'nudging'. Dit naar aanleiding van zijn recente advies ‘De verleiding weerstaan’. Nudges zijn geen verplichtingen: fruit op ooghoogte leggen geldt als een nudge, junkfood verbieden niet. In hoeverre is nudging manipulatief? Of paternalistisch? Moeten we een technocratische aanval op democratische kernwaarden vrezen?
 • Verschenen: Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein

  De omgang met verschil is een kerndilemma bij de terugtredende overheid. Naar aanleiding van het symposium ‘Accepteer het verschil’ van de RMO en het Ministerie van BZK op 6 november 2013 hebben Albert Jan Kruiter en Willemijn van der Zwaard een prikkelend essay geschreven over hoe burgers, maatschappelijke organisaties en de overheid weer op een nieuwe manier verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de organisatie van publieke voorzieningen.
 • Verschenen: De verleiding weerstaan. Grenzen aan beïnvloeding van gedrag door de overheid (maart 2014)

  De psychologie en de gedragseconomie geven steeds meer zicht op hoe mensen keuzes maken. Het bedrijfsleven maakt hiervan al veelvuldig gebruik, maar mag de overheid dat ook? Bijvoorbeeld door mensen te nudgen, oftewel door ze een duwtje in de ‘goede’ richting te geven. Denk aan gedrag inzake gezondheid, energie, verkeer en financiën? Of leidt dit tot paternalisme, manipulatie en technocratie? In zijn advies De verleiding weerstaan stelt de RMO dat nudging door de overheid alleen toelaatbaar is als dit het vermogen van mensen versterkt om keuzes te maken waar ze zelf ook achter staan.
 • Raadslid José Manshanden over de veranderingen in het sociale domein

  Videoregistratie: 5 minuten met… afkomstig van het Jaarcongres JSO - Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling, dat in november 2013 plaatsvond.
 • Essaywedstrijd Nederlands belang in internationaal perspectief

  De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de VeerStichting dagen studenten uit een essay te schrijven over het thema ‘Nederlands belang in internationaal perspectief’.

  We zijn op zoek naar diverse en verrassende invalshoeken. Bijdragen vanuit alle disciplines (van sociologie, economie, politicologie, milieukunde, tropische bosbouw, architectuur en scheikunde tot technische bedrijfskunde en meer) zijn welkom.
 • Verschenen: Vormen van diversiteit (december 2013)

  Nederland staat voor grote sociale opgaven. De klassieke verzorgingsstaat treedt een nieuwe fase in. Solidariteit die voorheen grotendeels via de staat werd georganiseerd, krijgt met een beroep op eigen verantwoordelijkheid een andere invulling. Maatschappelijke organisaties zoeken én vinden nieuwe legitimiteit. In het afgelopen jaar heeft de RMO over deze verandering diverse adviezen uitgebracht. In een handzame factsheet zijn deze samengevat in ‘zes handreikingen voor het sociale domein’.
 • Aanbieding bundel 'Kantelkracht' op 7 december 2013

  Op 7 december j.l. overhandigden RMO-lid José Manshanden en VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma de bundel aan minister Ronald Plasterk (BZK) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). Dit vond plaats tijdens de vrijwilligersmanifestatie Meer dan handen vrijwilligersprijzen in Utrecht.
 • Foto-impressie masterclass ‘Terugtreden is vooruitzien’

  Op 6 november jl. organiseerden het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de RMO gezamenlijk een masterclass naar aanleiding van het advies ‘Terugtreden is vooruitzien’ om theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Tijdens de bijeenkomst reageerde Minister Ronald Plasterk op het advies, lichtte Paul Frissen namens de RMO het advies nog eens toe en gingen verschillende experts en professionals uit het veld met elkaar in gesprek.
 • 23 oktober, 6 en 20 november 2013: driedelige debatserie over onbehagen in de Nederlandse samenleving

  In samenwerking met De Balie organiseerde de RMO een driedelige debatserie over onbehagen in de Nederlandse samenleving naar aanleiding van het advies 'Het onbehagen voorbij'. Alle programma’s werden gepresenteerd door Brandstof initiator Laurens Knoop.
 • Verschenen Essay ‘Kijk eens wat vaker in de spiegel’

  Onder leiding van Femke Halsema heeft een Commissie behoorlijk bestuur zich uitgesproken over gedragscodes in de semipublieke sector. De commissie heeft de RMO gevraagd een voorbereidend essay te schrijven. Met het verschijnen van het eindrapport van de commissie op 11 september maakt de Raad ook zijn essay openbaar.

Uitgelicht


Zoeken